Zápisnica z voľby členov správnej rady Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v.v. i. (na funkčné obdobie 2018 – 2023) zo dňa 10.7. 2018

Zápisnica z voľby členov správnej rady Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v.v. i. (na funkčné obdobie 2018 – 2023) zo dňa 10.7. 2018

Download (PDF, 83KB)