Vedecká rada (dokumenty)

Vedecká rada (dokumenty)

Vedecká rada

Vedecká rada: doc. Mgr. Miroslav Popper, CSc. (predseda)
Interní členovia: Mgr. Kamila Urban, PhD.; prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc
Externí členovia: doc. PhDr. Andrej Findor, PhD.; doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.

Funkčné obdobie členov vedeckej rady je od 24. apríla 2020 do 23. apríla 2024.

Vedecká rada ÚVSK SAV výkonáva sučasne funkciu etickej komisie ÚVSK SAV.