Hlasovanie Správnej rady ÚVSK SAV, v.v.i. per rollam zo dňa 18.7. 2018 o rokovacom poriadku SR a návrhoch vnútorných predpisov na zaslanie VR a DR

Hlasovanie Správnej rady ÚVSK SAV, v.v.i. per rollam zo dňa 18.7. 2018 o rokovacom poriadku SR a návrhoch vnútorných predpisov na zaslanie VR a DR

Download (PDF, 93KB)

Materiály pre hlasovanie správnej rady per rollam (18. júla 2018) sú dostupné na stiahnutie tu.