1. (ustanovujúce) zasadnutie správnej rady ÚSVK SAV v. v. i. zo dňa 23. 7. 2018

1. (ustanovujúce) zasadnutie správnej rady ÚSVK SAV v. v. i. zo dňa 23. 7. 2018

Download (PDF, 127KB)

Pracovné materiály zo zasadnutia sú dostupné na stiahnutie tu.