Podujatia

Podujatia

Call for papers

Ľudia a spoločnosť v čase pandémie / People and Society in Times of the Pandemic

 

Sociologický ústav SAV a Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV usporiadajú multidisciplinárnu on-line konferenciu venovanú všetkým aspektom dopadov pandémie ochorenia Covid-19 na spoločnosť a jednotlivca.

Celosvetová pandémia a s ňou spojené epidemiologické opatrenia sú bezprecedentným okamihom, ktorý zásadne zasahuje nielen do každodenného života jednotlivcov, ale i do vývoja jednotlivých oblastí spoločenského života a základných spoločenských štruktúr. V takýchto chvíľach narastá význam spoločenských a humanitných vied, ktoré môžu svojou analýzou poskytnúť dôležité odpovede na aktuálne problémy. Súčasná kríza je pre vedu obrovskou výzvou, ale i príležitosťou pre ďalší rozvoj.

Ambíciou konferencie bude sprostredkovanie vedeckých poznatkov súvisiacich s epidémiou nielen užšej vedeckej komunite, ale i širšej slovenskej verejnosti. Príspevky by mali byť zamerané na aktuálne poznanie analyzujúce dopad pandémie na spoločnosť a jednotlivca. Ďalšou dôležitou dimenziou konferencie bude analýza historických analógií a skúseností s podobnými situáciami. Prioritným zámerom konferencie je predstaviť empirické poznatky, ktoré sa týkajú slovenských reálií, ale konferencia je otvorená i pre zahraničné analýzy a teoretické príspevky.

Vítané sú príspevky z rozličných oblastí spoločenských a humanitných vied, predovšetkým zo sociológie, psychológie, etnológie, sociálnej antropológie, histórie, ekonómie, politológie, pedagogiky, právnej vedy ako i ďalších vedných disciplín.

Príspevky na konferencii môžu byť prednesené v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

Názov príspevku a abstrakt (v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku) v rozsahu maximálne 1000 znakov (aj s medzerami, bez zoznamu literatúry), kontaktné údaje a pracovisko posielajte do 6. apríla 2021 na adresu xenia-daniela.poslon@savba.sk.

Program konferencie bude zverejnený 12. apríla 2021.

Termín konferencie: 20. apríl 2021

Dĺžka príspevku: 15 minút, možnosť prezentovať zdieľaním vlastnej obrazovky (prezentácie v programoch Power Point, Word, Adobe Reader a pod.).

Z konferencie bude publikovaný zborník abstraktov a video záznam.

Programový výbor konferencie: Miloslav Bahna, Barbara Lášticová, Robert Klobucký
Organizačný výbor konferencie: Marianna Mrva, Xenia Daniela Poslon

 

Call for papers

for a special issue of HUMAN AFFAIRS

on

TRADITIONAL AND ALTERNATIVE PARENTHOODS:

MOTIVATIONS, DILEMMAS, AND QUALITY OF LIFE

Traditional forms of parenthood are bound to matrimony and heterosexuality, non-traditional are represented by different forms of non-marital coexistence, e.g. cohabitation, separated, adoptive, professional, as well as same-sex-couple parenthood and parenthood in older age. Amongst the effects of family transitions influencing children’s well-being are most frequently discussed: family instability, growing family complexity, economic-parental resources, health and psychological problems, parental relationship quality, parenting quality, etc. Although many data suggest that children living with their married parents are far better off than children in various nonmarital arrangements a lot of researchers realize the necessity to conduct more advanced research in order to better understand the complexity of family transitions and family composition. Dynamic changes in family structure are yet not enough reflected in communities, societies, families themselves, as well as in family studies. They are as well not enough reflected in law systems in many countries. Therefore, among the questions that need to be addressed more precisely are: What are the motivations leading to diversification of forms of parenthood, which barriers people face and what are the schemes of coping, how satisfied are they with their parenthood, how do they view their quality of life and the quality of life of their children?

HUMAN AFFAIRS

invites submission of papers for VOLUME 30, NUMBER 1, JANUARY 2020

devoted to an exploration of the above topic

Submission guidelines:

Please follow the guidelines for submission as stated on the website of HUMAN AFFAIRS

Manuscripts due: July 31, 2019 (in English)

All submissions should be done electronically online.

Website: www.humanaffairs.sk

11th Biennial Conference of the International Critical Health Psychology Society in Bratislava, 15-18 July 2019

____________________________

PAST EVENTS

Science Slam SAV

27th of February 2019 from 18.00 till 21:30
Nová Cvernovka (Račianska 1575/78, 83102 Bratislava, Slovakia)

Scientists will finally be understandable!
Six young scientists and scientists will explain their research one evening, simply, wonderfully and untraditionally. Come and learn answers (not limited to) of the following questions:

1. How to turn your vision into a crime? (Jakub Drabik, Historical Institute of SAS)
2. How can sugar save lives and uncover large diseases? (Filip Tether), Institute of Chemical Technology (SAS))
3. What is the tiniest material in the world? (Jana Brndiarova, Institute of Electrotechnics of the Slovak Academy of Sciences)
4. What do quantum computers and human thinking have in common? (Martin Plávala, Mathematical Institute of the Slovak Academy of Sciences)
5. How can anything kill bacteria by just touching? (Majka Kováčová, Institute of Polymer SAS)
6. Who drives our learning? (Kamila Urban, Institute of Social Communication Research SAV)

Moderuje: Monika Hucáková

VSTUP ZDARMA.

XVII. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku

XVIII. QAKonference “Quality search” XVIII.

Czech-Slovak Conference Qualitative Approach and Methods in Human Sciences
České Budejovice, Faculty of Health and Social Studies, 28-29th of January 2019

Institute seminar II
We invite you to a constitutional seminar entitled
“Traditional and Alternative Parenting in Slovakia”
The lecture was prepared by our colleague, postdoctoral student
Jana Fúsková.
The lecture is also part of the Week of Science and Technology.
Traditional and Alternative Parenting in Slovakia.
Jana Fúsková
Monday, 5th of November 2018, 14:00 – 15:30 Meeting room of Social Science Institutes SAV, SAV Area at Patronka.
Same as in western cultures and in Slovakia there is a long-term decline in traditional (ie marital) forms of parenthood and co-existence. These forms are replaced by alternatives to partnership and parenthood. As part of the research project, we are attempting to reflect on the different forms of parenthood, which have a growing share in the overall structure of parenthood, not only by mapping them, but also by identifying the potential and barriers to full-fledged parenting in its alternative forms. In the framework of the seminar, we will present the results of the first phase of the parental mapping in Slovakia, which takes the form of analyzes of dominant discourses in professional literature, popular literature and lay communication (analysis of the social media debate). alternatively parents of the 21st century: motivations, dilemmas and consecvencies.
Seminar is part of VEGA 2/0027/17 Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie.

Institute seminar I

Careful care?
Barriers and facilitators of developing relationship with children in substitute family care.
Lucia Hargašová
Monday, 8th of October 2018, 14:00 – 15:30 Meeting room of Social Sciences Institutes SAV, SAV Campus at Patronka

In the constitutional seminar, I will report on the research stay I graduated from April to August 2018 at the University of Strathclyde – CELCIS (Center for Excellence for Primary Care in Scotland / Center for Excellence for Children in Scotland). I am talking about the lessons and the lessons of surrogate care in Scotland and about the preliminary findings of a research study I have made there. I have been interested in ways to fine-tune the aspects of intimacy and professionalism that carry the role of the educator. The central question has become – what kind of love is appropriate in substitute care? The publishers in Scotland, like the Slovaks, perceive their work with children as demanding, fulfilling and meaningful, and they consider it crucial to develop a relationship with the child. However, the higher degree of professionalisation I observed in Scotland has also served as a barrier to building close relationships. One of the important factors is the effort to control the risks of childcare.

Seminar is part of VEGA 2/0027/17 Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie.


Noc výskumníkov 2018
/International Night of Scientists/

Bratislava, 28th of September 2018

EASP Meeting Boundaries, Norms, and Conflicts:
Understanding Intergroup Relations and Rising Intolerance Across Europe and Beyond

September, 6-8 2018, Bratislava, Slovakia
Supported by: The European Association of Social Psychology, International Society of Political Psychology, and Slovak National Grant Agency APVV,
under the contract number APVV 14-0531

MORE INFORMATION

Aims and background

Instructions for applicants

Schedule

Organizational information