Podujatia 2011

Podujatia 2011

Medzinárodná vedecká konferencia

„Škola – statický element v sociálnej dynamike“

Kedy a kde: 10. – 12. októbra 2011 – Hotely Junior, Jasná (Demänovská dolina)

Organizátori: Centrum pedagogického výskumu pri ÚVSK SAV a Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky PdFTU v Trnave

Stránka konferencie – http://pdfweb.truni.sk/jasna/


5. medzinárodná odborná konferencia

Sexuality V.

Kedy a kde: 19. – 20. októbra 2011 – Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13 – Banská Bystrica

Organizátori: Katedra pedagogiky Pedagogickej Fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici; Katedra sociálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty UK; Ústav výskumu sociálnej komunikácie, Slovenská akadémia vied v Bratislave; Oddělení gender & sociologie Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV AV ČR; Faculty of Health and Social Care Univerzity The Robert Gordon University (Aberdeen). Spoluorganizátori: Ústav pedagogických a psychologických věd, Fakulta veřejných politik, Slezká Univerzita v Opavě; Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové; Slovenská sexuologická spoločnosť; Společnost pro plánovaní rodiny a sexuální výchovu; Spoločnosť pre plánované rodičovstvo.

Informácie pre účastníkov a účastníčky – http://www.pdf.umb.sk/lrovnanova/konferencia-sexuality-v.html