Podujatia 2010

Podujatia 2010

Vedecká konferencia “20 rokov výskumu sociálnej komunikácie v SAV: Centrum excelentnosti SAV pre výskum a rozvoj občianstva a participácie.”

Kedy: 16.-17. jún 2010

Kde: Malé kongresové centrum SAV, Štefánikova 3, Bratislava

Kontaktná osoba: Mgr. Magda Petrjánošová, magda.petrjanosova@savba.sk