Podujatia 2007

Podujatia 2007

  • Prof. Václav Bělohradský: “Demokracia, občianstvo a participácia v európskom kontexte”
  • Deň otvorených dverí KVSBK SAV
  • Mgr. Miroslav Tížik, PhD. a Ing. Mgr. Miloslav Bahna: Štandardizácia škál a kategórií sociodemografických premenných v reprezentatívnych výskumoch
  • B. Barber: Silná demokracia
  • Občianstvo a participácia na Slovensku – perspektívy a výskum
  • Využívanie služieb archívov sociálnych dát v sociologických výskumoch