Mimoriadne vedecké podujatie venované prínosu prof. PhDr. Jany Plichtovej, PhD. do sociálnej psychológie, vedy a spoločnosti

Mimoriadne vedecké podujatie venované prínosu prof. PhDr. Jany Plichtovej, PhD. do sociálnej psychológie, vedy a spoločnosti

V roku 25. výročia existencie Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV si Vás dovoľujeme pozvať na

mimoriadne vedecké podujatie venované prínosu
 
prof. PhDr. Jany Plichtovej, PhD.
 
do sociálnej psychológie, vedy a spoločnosti
 

7. 12. 2015 (pondelok), 10.00-12.00. 
Zasadačka Pavilónu spoločenských vied SAV, Patrónka (Dúbravská cesta 9)

Program:
Laudatio
Jana Plichtová: Rovnocenní a empatickí občania – je táto politická idea realizovateľná z hľadiska sociálnej psychológie?Vo svojej prednáške Jana Plichtová  bude realizovateľnosť tejto idey konfrontovať najmä s poznatkami z oblasti sociálnej kognície, infra-humanizácie, dehumanizácie a morálneho aktérstva.

Prednáška sa realizuje vrámci projektu APVV 14/0531
Ďakujeme a tešíme sa na Vás!
Comments are closed.