Kontexty ľudskej reprodukcie na Slovensku

Kontexty ľudskej reprodukcie na Slovensku

Kontexty ľudskej reprodukcie na Slovensku                           Editor: Gabriel Bianchi

Autori: Gabriel Bianchi, Dagmar Marková, Ivan Lukšík, Magda Petrjánošová  and Miroslav Popper

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, Bratislava, 2013. ISBN: 978-80-970234-5-4