Kontakt

Kontakt

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská republika
Telefón: 02 / 5477