KARIÉRA

KARIÉRA

MINULÉ VÝBEROVÉ KONANIA A PONUKY PRÁCE (NEAKTUÁLNE)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Ústavu výskumu sociálnej komunikácie (publikované 18. októbra 2018)

Download (PDF, 86KB)

________________________________

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. (publikované 30. júla 2018)

Download (PDF, 273KB)

________________________________________

Z Á K O N o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zo 7. septembra 2017)

Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miesta riaditeľa verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied

Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miesta vedúceho organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied

Comments are closed.