Vnútorné predpisy

Vnútorné predpisy

Smernica k čerpaniu dovoleniek na r. 2021

Download (DOCX, 21KB)

Smernica o práci na doma počas pandémie Covid-19

Download (DOCX, 21KB)

Dodatok k Smernici o práci na doma počas pandémie Covid-19 z 5. 5. 2020

Download (DOCX, 19KB)

Dodatok č. 2 k Smernici o práci doma počas pandémie Covid-19 z 22. 5. 2020

Download (DOCX, 19KB)

Smernica o základnej finančnej kontrole

Download (PDF, 444KB)

Pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov ÚVSK SAV

Download (PDF, 241KB)

Pracovný poriadok ÚVSK SAV

Download (PDF, 266KB)

Organizačný poriadok ÚVSK SAV

Download (PDF, 247KB)