DYNAMIKA A PREKRAČOVANIE NORIEM V SPOLOČNOSTI

DYNAMIKA A PREKRAČOVANIE NORIEM V SPOLOČNOSTI

Dynamika a prekračovanie noriem v spoločnosti
Editor: Miroslav Popper
Autori: Miroslav Popper, Ivan Lukšík, Estera Kövérová, Gabriel Bianchi
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, Bratislava, 2015
ISBN 978-80-970234-6-1
EAN 9788097023461