Úradné dokumenty a oznamy

Úradné dokumenty a oznamy

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky ÚVSK SAV

Zoznam členov akademickej obce Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV pre výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV konaného dňa 7. decembra 2018

Vedeckí pracovníci:
doc. PhDr., CSc.           Bianchi, Gabriel
Mgr., PhD.                     Fúsková, Jana
Mgr., PhD.                     Hargašová, Lucia
PhDr., PhD.                   Jariabková, Katarína
prof. PaedDr., PhD.     Kaščák, Ondrej
prof. PhDr., CSc.          Lukšík, Ivan
Mgr., PhD.                     Petrjánošová, Magda
doc., Mgr., CSc.             Popper, Miroslav
prof. PhDr., CSc.           Pupala, Branislav
Mgr., PhD.                      Urban, Kamila
prof. PhDr., CSc.            Višňovský, Emil
prof. PhDr., CSc.            Zápotočná, Oľga

Doktorandi:
Mgr. Andraščiková, Simona
Mgr. Bartušová, Michaela
Mgr. Blažeková, Kristína
Mgr. Kallová, Nikola
Mgr. Poslon, Xenia-Daniela