Kategória: Mimoriadne vedecké podujatie

Sexuality X

Sexuality X

Ústav výskumu sociálnej komunikácie spolu s ďalšími organizujúcimi inštitúciami vás srdečne pozýva na 10. jubilejný ročník konferencie

SEXUALITY: Sexuality medzi medicínou, sociálnymi vedami a tvorbou politík.

Tradíciou konferencií SEXUALITY je podporovanie interdisciplinárneho vedeckého dialógu v oblasti sexuálnych štúdií. Desiaty ročník konferencie je venovaný hľadaniu prienikov rozmanitých vedných disciplín skúmajúcich sexuality, vrátane sociológie, psychológie, antropológie, histórie, biológie, medicíny, práva, pedagogiky, etiky, filozofie, kulturológie, mediálnych a komunikačných štúdií a i.
Konferencia je súčasťou Týždňa vedy a techniky (http://www.tyzdenvedy.sk/).

POZVANÉ REFERÁTY:

FREDERICK M. TOATES (The Open University, UK): “An incentive motivation theory of sexual desire”
LUCIE JARKOVSKÁ (Masaryková Univerzita v Brne, ČR): “Sexuální výchova jako součást výchovy k demokracii a rovnosti”
OĽGA GYÁRFÁŠOVÁ (Univerzita Komenského v Bratislave): “Slovensko “v prievane”: nový charakter kultúrno-etických a hodnotových sporov v slovenskej spoločnosti.“

V rovnakom termíne sa bude konať aj 11. slovenská konferencia o sexualite, sexuálnom zdraví a sexuálnej výchove: Sexuálna výchova – búranie mýtov a predsudkov.

REGISTRÁCIA pre pasívnu účasť a pre posterovú sekciu zatiaľ otvorená. Prihlasovanie na: fuskova@gmail.com

POPLATOK: 50 eur vedecká konferencia (25 eur pre študentov/ky denného, pre/postgraduálneho štúdia), 15 eur pre pedagogických a odborných zamestnancov školských zariadení

Viac info o konferencii – http://bit.ly/2zqxEpx
Výstupenie Fredericka Toatesa – http://bit.ly/2yKOD8R

Pozývame Vás zároveň na spoločenský večer a prednášku spojenú s interpretáciou flautových diel (C. Debussy, P. Hellebrand a ďalší) výnimočnej flautistky Moniky Duarte Streitovej, ktorá sa zaoberá sublimáciou erotickej energie do hudby. Okrem nej sa môžete tešiť na ďalšie vzrušujúce hudobné prekvapenia večera – Jazzové kvinteto Magritte, jam session. (viac info – http://bit.ly/2kOAgdH)

Mimoriadne vedecké podujatie venované prínosu prof. PhDr. Jany Plichtovej, PhD. do sociálnej psychológie, vedy a spoločnosti

Mimoriadne vedecké podujatie venované prínosu prof. PhDr. Jany Plichtovej, PhD. do sociálnej psychológie, vedy a spoločnosti

V roku 25. výročia existencie Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV si Vás dovoľujeme pozvať na

mimoriadne vedecké podujatie venované prínosu
 
prof. PhDr. Jany Plichtovej, PhD.
 
do sociálnej psychológie, vedy a spoločnosti
 

7. 12. 2015 (pondelok), 10.00-12.00. 
Zasadačka Pavilónu spoločenských vied SAV, Patrónka (Dúbravská cesta 9)

Program:
Laudatio
Jana Plichtová: Rovnocenní a empatickí občania – je táto politická idea realizovateľná z hľadiska sociálnej psychológie?Vo svojej prednáške Jana Plichtová  bude realizovateľnosť tejto idey konfrontovať najmä s poznatkami z oblasti sociálnej kognície, infra-humanizácie, dehumanizácie a morálneho aktérstva.

Prednáška sa realizuje vrámci projektu APVV 14/0531
Ďakujeme a tešíme sa na Vás!