Boli sme na Noci výskumníkov.

Boli sme na Noci výskumníkov.

Tohtoročnú Noc výskumníkov už máme za sebou. Náš Ústav sa po prvýkrát  odprezentoval verejnosti pomocou vlastného stánku s aktivitami v priestoroch V-klubu v piatok 25.09. 2015.

Počas celého dňa sme privítali množstvo detí, mladých ľudí a ich rodičov, ktorí si  na vlastnej koži odskúšali  ako nás naše stereotypy a predsudky môžu zvádzať  k „typickým“, často nesprávnym vyhodnoteniam. Účastníci mali za úlohu hádať načo slúžia rôzne predmety z iných kultúr, rómske hádanky alebo tipovali životné pozadie ľudí z plagátov. Ďalej si mohli prečítať akým chybám by sa mali vyvarovať žurnalisti, ktorí píšu o menšinách v médiách.

Celý doobedňajší blok bol orientovaný na pedagogické aktivity, ktoré pripravili naši  kolegovia z  Centra pedagogického výskumu, a ktoré sa vo významnej miere podieľalo na vzniku nového štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie.

Ďakujeme všetkým, ktorí nás navštívili a tešíme sa na ďalší ročník.

Noc vyskumnikov fotka