Akreditácie

Akreditácie

2012

Súhrn hlavných aktivít vedeckej organizácie Slovenskej akadémie vied

Hodnotené obdobie: 1. január 2007 – 31. december 2011

Verzia – PDF

2007

Súhrn hlavných aktivít Kabinetu výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV

Hodnotené obdobie: 1. január 2003 – 31. december 2006

Verzia – PDF

2005

SPRÁVA k akreditácii Kabinetu výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV

Verzia – DOC | PDF

Akreditačný dotazník Kabinetu výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV

Verzia – DOC | PDF

Príloha č. 3 (KVSBK Doktorandský inkubátor)

Verzia – DOC | PDF

Príloha č. 4 (KVSBK Publikácie a citácie za roky 2001 – 2004)

Verzia – DOC | PDF

Príloha č. 5 (KVSBK Annual Report / Ročenka 2001 – 2004)

Verzia – ZIP